Muzej na prostem Rogatec

ZELENI FESTIVAL ROGATEC

sobota, 28.apr 2018

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Od 10.00 do 17.00 v Muzeju na prostem Rogatec.

Sejem, predavanja, delavnice, …

Info: 03 818 62 00

mlaj_

POSTAVLJANJE MLAJEV

sobota, 28.apr 2018

Ob 16.00 PGD BUČE pri cerkvi sv. Petra na Bučah.
Ob 17.00 KS OLIMJE v Olimju pri kapeli.
Ob 17.00 KD ZAGORJE IN PGD LESIČNO-PILŠTANJ-ZAGORJE v vasi Zagorje.
Ob 18.00 PGD PRISTAVA PRI MESTINJU pred gasilskim domom.
Ob 18.00 TD, ŠD, KM, FS IN PGD KOZJE pred OŠ Kozje.

NOGOMETNA ŽOGA

OB PRAZNIKU OBČINE KOZJE – OBČINSKO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU

nedelja, 29.apr 2018

ŠZ KOZJE

Ob 10.00 na Športnem igrišču Lesično.
Info: Roman Gradišek – 031 550 579

mlaj_

POSTAVLJANJE MLAJEV

nedelja, 29.apr 2018

Ob 10.00 KS POLJE OB SOTLI IN DZP LASTNIČ, v Polju ob Sotli.

mlaj_

POSTAVLJANJE MLAJEV

ponedeljek, 30.apr 2018

Ob 16.00 v GOLOBINJEKU.
Ob 17.00 PGD IMENO v Športnem parku Imeno.
Ob 17.00 PGD PODČETRTEK v Termah Olimia in ob 18.00 v Podčetrtku pred gasilskim domom.
Ob 18.00 TKD VIRŠTANJ in KS VIRŠTANJ na Banovini.

NOGOMETNA ŽOGA

OB PRAZNIKU OBČINE KOZJE – DNEVNO-NOČNI TURNIR V MALEM NOGOMETU S KRESOVANJEM

ponedeljek, 30.apr 2018

ŠD KOZJE IN KLUB MLADIH KOZJE

Ob 18.00 v Športnem parku Kozje turnir v nogometu,
ob 20.00 kresovanje in veselica.
Info: Roman Gradišek – 031 550 579

Stran:1234