Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje
Gospodarsko interesno združenje za pospeševanje turizma

TIC Podčetrtek

Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek

T. 03 810 90 13

F. 03 810 90 14

E. tic@podcetrtek.si ID. ŠT. za DDV: SI97430307

 

CILJI DELOVANJA:
 1.    Promocija  turistične ponudbe celotnega turističnega območja 
 2.    Koordiniranje in obveščanje javnosti o organiziranih prireditvah v občinah 
3. ozaveščanje ter spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma
 4.   Trženje turistične ponudbe na ravni turističnega območja
 5.    Informacijsko – turistična dejavnost
 6.    Upravljanje Večnamenske športne dvorane Podčetrtek
 7.    Skrb za trajnostni management na destinaciji
POSLANSTVO:
Poleg prmomocije in  trženja turistične ponudbe destinacije je naša osnovna naloga vzpodbujanje pozitivnega odnosa domačinov do turistov. Skozi prireditve, izobraževanja in pomoč lokalnemu prebivalstvu skrbimo za njihovo zadovoljstvo. Pri delu se opiramo na trajnostna načela razvoja. 
VIZIJA
Želimo postati ena boljših turističnih destinacij Slovenije, ki je znana po naravi, možnostih kvalitetnega preživljanja časa, prijaznosti domačinov in družinam prijaznem okolju, To bomo storili z delom na dolgi rok, saj vemo, da le to prinaša avtentičnost ohranja narovo in nas same. 

Pravno obvestilo spletnega mesta www.turizem-podcetrtek.si

Vse pravice, vseh spletnih strani www.turizem-podcetrtek.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.turizem-podcetrtek.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.turizem-podcetrtek.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.turizem-podcetrtek.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kakodrugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ.

Pravno obvestilo lahko Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ,  spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.turizem-podcetrtek.si ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo, kot tudi ne IP naslova obiskovalcev spletnih strani. Za namene statistike si Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani,nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh, prejemanja kratkih sporočil, nakupa ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd., zaupali svoje osebne podatke. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali.
Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja, spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).
Prostor v katerem se nahaja strežnik spletne strani, se nahaja v Cerkljah na Gorenskem in je ustrezno varovan.
Zasebnost in varnost osebnih podatkov pooblaščenih izvajalcev Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ
Damjan Ilinčič s.p. je vzdrževalec www.turizem-podcetrtek.si in v skladu s pogodbo s Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ in za Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj portala. Damjan Ilinčič s.p.  in morebitna druga zunanja podjetja, ki opravljajo za Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ določene aktivnosti v okviru portala, se zavežejo, da obdeluje osebne podatke samo v okviru pooblastil Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ ter jih ne obdeluje in ne sme obdelovati za noben drug namen.
Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe
Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.
Izključitev odgovornosti
Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.turizem-podcetrtek.si so informativne narave. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.turizem-podcetrtek.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.turizem-podcetrtek.si.

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.turizem-podcetrtek.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.
Zunanje povezave
Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.turizem-podcetrtek.si, z namenom podajanja celovitih turističnih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.turizem-podcetrtek.si, ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ za vse primere izključena.
Nepričakovani oglasi
Ob obisku naših spletnih strani lahko vaš internetni brskalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge internetne strani ali druga programska oprema, ki je nameščena na vašem računalniku. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ ne odobrava in ne priporoča produktov ali storitev, ki se prikazujejo preko nepričakovanih oglasov na vašem računalniku, med obiskovanjem naših spletnih strani.
Avtorske pravice/Copyright
Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.
Nagradne igre na Facebook.com
Organizator nagradnih iger in podeljevalec nagrad je uredništvo spletnega profila Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje na Facebook.com.
Udeleženec nagradne igre in prejemnik nagrade je lahko le fizična oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se strinja s pogoji uporabe portala Facebook.com in s pravili nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre in zaposleni v podjetjih, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
Uporabnik spletnega družabnega omrežja Facebook.com, ki mu je všeč profil na Facebooku, lahko sodeluje v nagradni igri.

 1.    Promocija  turistične ponudbe celotnega turističnega območja 
 2.    Koordiniranje in obveščanje javnosti o organiziranih prireditvah v občinah in 
ozaveščanje ter spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in 
turizma
 3.    Trženje turistične ponudbe na ravni turističnega območja
 4.    Informacijsko – turistična dejavnost
 5.    Upravljanje Večnamenske športne dvorane Podčetrtek